ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

 

Numer pisma
Pisma wyjaśniające firmy PROFiL Sp. z o.o.
Pobierz .PDF
Pismo 1
Pismo wyjaśniające zasady stosowania norm i aprobat technicznych na wyroby budowlane.
pdf-download
Pismo 2
Pismo wyjaśniające zasady znakowania znakiem CE wyrobów budowlanych firmy PROFiL.
pdf-download
Pismo 3
Pismo wyjaśniające zasady wystawiania krajowej deklaracji zgodności.
pdf-download

 

Numer deklaracji
Nazwa
Pobierz .PDF
Nr 1/07
Rury i kształtki o ściankach strukturalnych PROCOR przeznaczone są do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej oraz do wykonania przepustów przez nasypy drogowe.
pdf-download
Nr 2/06
Rury z PVC-U o średnicach DN/OD 110 do 500 mm, ze ścianką litą i kielichem normalnym, do kanalizacji zewnętrznej.
pdf-download
Nr 2/06
Rury z PVC-U o średnicach DN/OD 110 do 500 mm, ze ścianką litą i kielichem normalnym, do kanalizacji zewnętrznej, z uszczelką DIN-LOCK.
pdf-download
Nr 3/08
Rury kanalizacyjne z PVC-U, o średnicach DN/OD 110 do 500 mm, z rdzeniem spienionym, w klasie sztywności SN 4, SN 8 zakończone kielichem normalnym i uszczelniane pierścieniem elastomerowym.
pdf-download
Nr 4/06
Rury i kształtki z PP o średnicy DN OD 50 i 110 mm serii S 20 zakończone kielichem uszczelnianym elastomerowym pierścieniem. Odporność długotrwała na działanie wysokich temperatur do 95OC, krótkotrwale do 105OC.
pdf-download
Nr 5/06
Systemy Rynnowe z PVC-U przeznaczone są do montowania na dachach w budownictwie i odprowadzania wody deszczowej z dachów o dowolnej powierzchni i kształcie.
pdf-download
Nr 6/06
Rury i kształtki z PVC-U o średnicy DN OD 90, 110, 160, 225 mm, ciśnieniu nominalnym PN 6 i PN 10 zakończone kielichem uszczelnianym elastomerowym pierścieniem.
pdf-download
Nr 7/06
Studzienki kanalizacyjne niewłazowe i wpusty ściekowe o ściankach strukturalnych PROCOR z PVC i PP przeznaczone są do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej.
pdf-download
Nr 8/06
Rury kanalizacyjne z PVC-U do kanalizacji zewnętrznej o ściance litej i wydłużonym kielichem w średnicach od Ø110 do Ø315 mm o szeregach sztywności obwodowej.SN2, SN4, SN8.
pdf-download
Nr 9/06
Rury i kształtki typu PROCOR o średnicach DN ID 800 i 1000 mm w klasie sztywności SN 8.
pdf-download
Nr 11/06
Studzienki kanalizacyjne włazowe PROCOR 800 i 1000 o ściankach strukturalnych PROCOR przeznaczone są do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej.
pdf-download
Nr 12/08
Rury o ściance trójwarstwowej o średnicach DN/ OD 110,160, 200, 250, 315, 400 i 500 mm w klasie sztywności SN 2(SDR 51), SN 4(SDR 41), SN 8(SDR 34) zakończone kielichem uszczelnianym elastomerowym pierścieniem. O długościach 1m, 2m, 3m, 6m z kielichami.
pdf-download
Nr 13/07
Rury o ściankach strukturalnych o średnicach DN 200, 300, 400 w klasie sztywności SN4, SN8 o długości 3m, 5m, 6m. Kształtki, wykonywane metodą wtrysku, do systemu rur PROCOR-PP.
pdf-download
Nr 14/09
Studzienki kanalizacyjne niewłazowe z polipropylenu (PP) i poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej.
pdf-download
Nr 15/11
Studzienki kanalizacyjne niewłazowe z polipropylenu (PP) i poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej PR425 i 450
pdf-download
Nr 16/11
Rura trzonowa (falista) do studzienki kanalizacyjne niewłazowej z polipropylenu (PP) i poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej DN/OD/ID 466/405
pdf-download
Nr 17/12
Rura trzonowa (trzon wznoszący), gładkościenna, z poli(chlorku winylu) (PVC-U) do studzienki kanalizacyjne niewłazowej z polipropylenu (PP) i poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej DN/OD 400.
pdf-download
Nr 18/12
Rura teleskopowa, gładkościenna, z poli(chlorku winylu) (PVC-U) do studzienki kanalizacyjne niewłazowej z polipropylenu (PP) i poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej DN/OD 315.
pdf-download
Nr 19/13
System rur i kształtek systemu przewodów rurowych wykonanych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczonych do stosowania jako nadziemne, zewnętrzne rury spadowe do wody deszczowej.
pdf-download
Nr 20/14
Rury kanalizacyjne z PVC-U, o średnicach DN/OD 110 do 400 mm, ze ścianką z rdzeniem spienionym lub trójwarstwowe, w klasie sztywności SN 2 zakończone kielichem normalnym, uszczelniane pierścieniem elastomerowym.
pdf-download
Nr 21/15
Rury i kształtki kanalizacyjne Profil HRS z PVC-U, o średnicach DN/OD 110 do 400 mm, o ściance lite lub warstwowej, w klasie sztywności SN10, SN12, SN16, zakończone kielichem normalnym, uszczelniane pierścieniem elastomerowym.
pdf-download
Nr 22/15
Rury i kształtki o ściankach strukturalnych PROCOR przeznaczone są do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej oraz do wykonania przepustów przez nasypy drogowe, o sztywności obwodowej SN10 lub SN12.
pdf-download

Nr 23/16
Kształtki o litych ściankach serii S16, do systemu przewodów rurowych z polipropylenu (PP) przeznaczonych do stosowania w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji poza i pod konstrukcjami budynków, symbol obszaru zastosowania „UD”.
pdf-download